Meradith - Whippets

  Inter Champion x 23

  Champion Polski x 47

  Champion Słowacji x 11

  Champion Litwy x 6

  Champion Łotwy x 5

  Champion Białorusi x 4

  Champion Węgier x 3

  Champion Niemiec x 2

  Champion Rosji x 2

 

  Champion Rumunii x 2

 

  Champion Czech x 1

 

  Champion Mołdawii x 1

  Champion Bośni i Hercegowiny x 1

  Champion Bułgarii x 1

  Grand Champion Bułgarii x 1

  Młodzieżowy Champion Polski x 35

  Młodzieżowy Champion Słowacji x 3

  Młodzieżowy Champion Czech x 1

  Młodzieżowy Champion Rumunii x 1

  Champion Weteranów Węgier x 2

  Champion Weteranów Słowacji x 1

  Zwycięzca Polski '95, '96, '97, '98, '99, '01, '02, '03

  Młodzieżowy Zwycięzca Polski '94, '98, '04

  Österreicher Bundessieger '97

  Zwycięstwo Słowacji, Litwy, Łotwy .........

  Młodzieżowe Zwycięstwo Europy '00, '03

  Zwycięstwa Klubu Polski, Słowacji, Litwy, Czech x 16

  Młodzieżowe Zwycięstwa Klubu Polski, Słowacji, Litwy, Czech .........

 Wielokrotnie BIS-baby, BIS-puppy, BIS-junior, BIS-użytkowych, BIS-weteranów, BEST IN SHOW, Najlepsza Para, Najlepsza Hodowla etc. etc.